Poezija


Regina Derijeva

2018-12-02 21:53:48

Regina Derijeva (1949–2013) – rusų poetė. Gimė Odesoje, jaunystę praleido Kazachstane. 1991 m. emigravo, mirė Stokholme. Eilės dažnai religinės – R. Derijeva buvo katalikė. Jas labai vertino Josifas Brodskis, rašęs poetei laiške: „Tikras autorius čia – pati poezija, pati laisvė. Jis artimesnis jums negu jūsų plunksna popieriui. Nieko panašaus seniai nesu matęs: nei tarp tautiečių, nei tarp anglakalbių.“ Tomas Venclova   Curriculu...


Kolektyvinė (kvantinė) poezija

2018-11-29 21:38:38

Grupė gyvų ir mirusių tarptautinių antimokslininkų-tyrėjų-poetų, kurių didžioji dalis atstovauja Alytaus kvantinės ir negatyviosios semiotikos universitetui1, atliko sąvokų kapitalizmo 2010–2018 m. lietuvių dailės kritikos straipsniuose tyrimą (sutrumpinta versija publikuota „Kultūros baruose“, 2018, Nr. 4, visą tyrimo medžiagą ruošiamasi publikuoti kolektyvinėje monografijoje „Lietuvių dailės kritikos (meta)metodologijos“, leidėjas – „AQUANS...


Jurgita Jasponytė

2018-11-29 21:30:53

/ / / Kartais yra gelmė kartais gelmė išsilieja.     Vėlių upė išsiliejo                                           Diedukui Sklizmantui Gasparui Gasparo                     &n...


Leonardas Gutauskas

2018-11-18 19:43:47

Lapkričio 6 d. poetui, prozininkui, dailininkui Leonardui Gutauskui sukako 80. Spausdiname niekur neskelbtus eilėraščius. × Leonardas Gutauskas Sąvadas R. Frosto peizažinė lyrika, Rilkės sielovados tomai,Metaforų pynės, aistringas kalbėjimas Dilano Tomo; Šekspyro sonetų ir dramų, sakyčiau, okultinis menas,S. G. pranašystės, tas sielvartas tikras ir menamas; Čigriejaus H. paukščių tarmė ir žvirbliški poteriai,Juditos barokinės sutemos, deivės ir vie...


Ghayathas Almadhounas – palestiniečių poetas, 1979 m. gimęs Damaske. Nuo 2008 m. gyvena Stokholme, išleido 4 poezijos rinkinius, naujausias – „Adrenalinas“. Kartu su švedų poete Marie Silkeberg išleido eilėraščių rinkinį „Į Damaską“, kuris buvo įtrauktas į didžiausio Švedijos dienraščio „Dagens Nyheter“ literatūros kritikų sudarytą geriausių naujų knygų sąrašą. Švedijos nacionalinis radijas &s...


Paryškintu kursyvu pažymėti eilėraščių fragmentai versti iš Williso Barnstone’o sudarytos (visi išlikę Sapfo tekstai išversti į anglų kalbą, šalia pateikiant originalus) knygos „Sweetbitter Love“ (Boston & London: „Shambala“, 2006). Kai kurie jų buvo tyrinėtojų išskaityti iš papiruso juostų, nuvyniotų nuo mumijų. Tuo paaiškinamas eilučių trumpumas ir tekstų fragmentiškumas. Nors vertimo vertim...


Darbas gali palauktiVeiksmingumas anaiptolnėra estetiškas dalykas. Negali visabūti vienodai vertadėmesio, nes vis dėltoiš nieko šis tas neatsirandanepaneigus gėrioir nepakeitus jo į grožį.Darbas laukia ir šaukia mane.Reikia atliktivieną kitą smulkų darbelį.Nupjauti žolę,nugenėti šakas, surinkti vaisius.Bet dar galiu trupučiuką pabūti čia:nekrutėdamas ir nustebęs, kadką tik suvalgiau obuolįarba du, tris, arba nė vieno,nes gal jų nė nevalgiau,o tik stebėjau,kai...


Spalio 3–7 d. vykusio XXIX tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ anoniminių konkursų laimėtojai   Vieno eilėraščio I vieta   ×     Gytis Norvilas   vilkšunis   pavasaris sverdi nukirstas galva. srūva tulpių kraujas iš klombos, o kaukazinės slyvaitės patrakusios perrėkt pasaulį, šalia areštinės Kosciuškos gatvėje. vėjo laužomi žiedlapių dantys – pav...


Iš latvių poezijos

2018-10-11 22:27:04

Rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena ir valstybinė Latvijos šventė, minint 1236 m. Saulės žemėje vykusį Saulės mūšį. Vilnis Auzinis nuotrauka ×     Pēteris Zirnītis   Žengia, atžengia jie. Būrių būriais, dviese, trise, bet vienišų – daugiausia. Pėdina iš vakarykštės ir tolimų dienų, iš šiandienos. Tylėdami, lyguo lyguodami žingsniuoja, kur dervuota stebulė už upės spragsėdama dega, kur &sc...


Tomas Petrulis

2018-10-10 20:57:34

Karolinos Dačkutės nuotrauka   atsklanda „a lygu b (nes raidė)“tarė man žodžio gerklėkai į ją susmigo brūkšnysiš tiesų tai dygus pagalysir ištino gerklėj gomuryssušvytravęs priešais mane –irk pasakė tada man jissavo ištęstą varvantį „taip“bet ir „ne“ pasirodė tuoj patkai paklausė „ar dar gyvenitam pačiam skiemeny kankiny?“   išeities taškas erdvės gerklėje ant jos danties...


Draugai