Poezija


Lilija Rakova

2022-11-09 22:29:55

  afterlife skubėk namo – tavo knygos dega ir durys iššoko iš vyrių šerkšnas slenka pažeme į tavo guolį dūmai nakčia apnuodys tavo minkštą širdį nedelsk, mielasis – pro pravirus langus jau ropščiasi kaukėti plėšikai jie nukirps auksinius tavo plaukus šukėmis suraižys tyrą žvilgsnį nedvejok kryžkelėje – ten piktos jėgos jau telkiasi ir taikosi į tavo švelnią sielą jos pažadės t...


William Blake

2022-11-09 22:19:39

Šis, regis, paprastas Williamo Blake’o (1757–1827) eilėraštukas iš rinkinio „Nekaltumo ir patirties dainos“ (1794) siūlo daug interpretacijos (suvokimo) galimybių: nuo dviejų žmonių meilės santykių atmainų (kam iš kiek ilgėliau besisvečiuojančių šiame pasaulyje nėra tekę pabūti vienu ir kitu?) iki empatijos ir savanaudiškumo veikimo visuomenėje apraiškų. Visa tai perteikta tiksliais, paprastais vaizdais – minkš...


Rugsėjo 28–spalio 4 d. Vilniuje ir Druskininkuose vyko 33-iasis tarptautinis literatūros festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“. Spausdiname Vieno anoniminio eilėraščio, Vieno anoniminio eilėraščio tema „Poezijos frontai“, humoristinio eilėraščio tema „O aš jums tuoj parodysiu...“ konkursų nugalėtojus.     Vieno anoniminio eilėraščio konkursas I vieta × Jurgita Jasponytė Posūkis Gudų gatve rie...


2022-ųjų Jaunojo jotvingio premijos laureatas   Daiva Kairevičiūtė. Poetas Ramūnas Liutkevičius. Iš ciklo „99 scenarijai rašytojams“     labai svarbus pranešimas nr. 1 pernelyg viskas buvo kinematografiška, pernelyg buvai prancūziška, perlieta monmartriškomis spalvomis dešiniajame krante po vilniaus tiltais, ant kurių kabodavo pranešimai yra žmonių, kuriems tu rūpi, po to kabojo pranešimas nešo...


2022-ųjų Jotvingių premijos laureatas   Daivos Kairevičiūtės nuotrauka   niekada nevalgiau trešnių iš Melitopolio sako, ten auga trešnių trešnės, tobulos trešnės mes su dukra esam didieji trešnių valgytojai: Lietuvoje visus metus laukiam, kada gi pagaliau bus tos trešnės ir jos atsiranda! kaip kokios Kalėdų Kalėdos tuomet atsisėdam ir valgom dviese trešnes, tylėdami – lietuvišku papročiu (nors, galvoju, tr...


Dinko Telećan

2022-10-10 21:26:45

Dinko Telećanas gimė 1974 m. Kroatijoje, Zagrebe. Zagrebo universitete baigė filosofijos ir anglų filologijos studijas, taip pat studijavo sinologiją. Šešių poezijos rinkinių autorius, išleido filosofijos veikalą „Sloboda i vrijeme“ („Laisvė ir laikas“, 2003), dvi kelionių dienoraščių knygas, esė rinkinį „Pustinja“ („Dykuma“, 2009) ir romaną „Dezerter“ („Dezertyras“, 2013). Išvertė daugiau...


Monta Kroma

2022-10-10 21:18:25

Monta Kroma gimė 1919 m. Jelgavoje. 1936 m. mirus motinai ją įsidukrino bendraklasės šeima, palaikiusi ryšius su Latvijos komunistų pogrindžiu. Antrojo pasaulinio karo metais dirbo sanitare ir karo žurnaliste. Fronte buvo sunkiai sužeista. Po karo grįžo į Latviją ir įsidarbino oficioziniame laikraštyje „Kova“. Stalinizmo laikotarpiu – kaip ir daugelis poetų – M. Kroma neturėjo didelės temų pasirinkimo laisvės, rašė tuo laikotarpiu įprastus soc...


Mirian Kiknadzė. Haiku

2022-09-25 15:18:39

Mirianas Kiknadzė (g. 1963) gyvena Sakartvele, Tbilisyje. Čia baigė augalų apsaugos, dailės ir grafikos studijas. Nuo 1986-ųjų rengia savo tapybos ir grafikos darbų parodas, yra dirbęs įvairiuose leidiniuose dizaineriu, iliustratoriumi. Rašo mažosios prozos (taip pat ir japoniško žanro haibun) kūrinius, lyriką, haiku ir tankas. Su Mirianu susipažinau šiemet, paskaitęs jo sukurtų ir feisbuke pasidalintų haiku. Mus suvedė domėjimasis tradicine japonų poezija, haiku, taip pat...


Patricija Gudeikaitė. Idée fixe

2022-09-25 14:27:36

Rugpjūčio 18 d. prieš 20 metų mirė Ričardas Gavelis, o prieš 33 metus (1989 08 28) buvo pasirašytas spaudai romanas „Vilniaus pokeris“. „Žinia apie Ričardo Gavelio mirtį (...) man buvo tarsi pranešimas, kad Vilniuje staiga atsivėrė Juodoji skylė ir prarijo ištisą kvartalą su visais namais, bažnyčiomis, skvereliais, upės vingiu bei kapinėmis. Juk kiekvienas miestas, be kartografų kruopščiai popieriuje išdėstyto abstraktaus prospe...


In memoriam Matsui Traatui (1936 11 23–2022 06 27) Ilgai vilkinau žinią, nes ši netektis man ypač skaudi, – kremta sąžinės priekaištai dėl neišėjusio, seniai išversto, spaudai jau paruošto Matso Traato romano „Šilagėlė – vaistas nuo liūdesio“. Apie autorių, kurio mėgstamas posakis buvo „laikykimės tiesiai“ (visomis prasmėmis), galima pasakoti be galo daug, kadangi jo kūryba atspindi visą epochą. Rašytojas...