Proza


Iš pokalbių redakcijoje:„A. Marčėnui pats geriausias automobilis yra baseinas."   Kartą Gūtenmorgeną prislėgė niūri nuotaika. Rimtos priežasties sielvartauti nebuvo, bet vis dėlto protą ir sielą kankino jausmas, tarsi jis būtų nustumtas į pašalę. Bjauri jausena – it senosiose kelnėse pamirštos nosinaitės arba siūlų kamuolio, nuriedėjusio po spinta ir niekieno nebeieškomo.„Reikia kažkaip bandyti labiau nugrimzti į save", – liūdnai atsiduso Gūtenmorgenas. Jis netroško būti nei aukštai, ne...


Aleksej Remizov. Verba

2013-05-29 13:01:03

Aleksejus Remizovas (1877–1957) – rusų rašytojas simbolistas, grafikas. Gimė turtingoje, senas tradicijas turinčioje Maskvos pirklių šeimoje. Apie save Remizovas rašė: „Mano pavardę Remizov reikia tarti, kirčiuojant raidę e, o ne i: Remizov kildinamas ne iš veiksmažodžio remettre (remis)1, o nuo kalėdinio paukštelio remeza2, apie kurį sukurtos eilės kalėdinėms giesmėms. O Vokietijoje mane kitoniškai šaukia: vienas – Remesdorf (Kalenderdichter aus Tiergarten!)3, kiti, tai tie, kurie mane kinu i...


Lina Girskytė. Švilpikas

2013-05-29 12:55:03

Žiūriu, visi, siunčiantys tekstus jums, prisistato, neužmiršdami paminėti visokių titulų. Man tai atrodo kiek lėkšta – pats tekstas turi kalbėti už save, o ne autoriaus titulai. Vis dėlto.Esu Lina Girskytė, vis dar kremtu mokslus mokykloje. Laisvalaikio neįsivaizduoju be rašymo: tiek publicistinio, tiek meninio. Vis dėlto pastarasis kur kas malonesnis ir artimesnis. Juk smagu kurti savus pasaulius, būti vienintele jų valdove. Birželį publikavausi „Šiaurės Atė­nuose". Ryškių titulų neturiu – ra...


„Ir nedelsdamas išgėriau"Venediktas Jerofejevas Dviejų veiksmų dokumentinė pjesė su epilogu I veiksmas I scena Darganą rudenį Ventspilio rašytojų ir vertėjų centre jau trečią savaitę uoliai skrebena čia reziduojantys literatai: latvių poetė Maira (43 metų), vertėja Maima (38 metų), rusas poetas bei vertėjas Moreino (40 metų) bei lietuvis prozininkas Stepanas (42 metų). Stipendiatais motiniškai rūpinasi centro šeimininkė Ieva Andra (be metų). Susibičiuliavę literatai nekantriai laukia atvyk...


Piotr Matywiecki

2013-05-21 19:51:42

Lenkų poetas, eseistas, literatūros kritikas, bibliotekininkas Piotras Matywieckis gimė 1943 m. Varšuvoje. Daug metų dirbo Varšuvos universiteto bibliotekoje, buvo bibliotekos tarybos narys ir universiteto senato narys. Dalyvavo universiteto „Solidarumo" struktūrų veikloje, buvo vienas iš Varšuvos universiteto „Solidarumo" biuletenio redaktorių. Dvylikos poe­zijos knygų, trijų esė rinkinių autorius, sudarė svarbią lenkų poezijos nuo viduramžių iki XX a. antologiją „Nuo pradžių" („Od początku", 1...


Tą kartą tėvas manęs vos neužmušė. Būtų užmušęs, jei ne motina, kuri įsiterpė tarp mūsų ir išgelbėjo man gyvybę. Ji buvo tokia didelė ir tokia drąsi, galbūt net įgavusi antgamtinių galių ir tapusi tikra milžine. Dėl manęs ji rizikavo savo gyvybe.Tai buvo viena tų nuostabių dienų, kai jautiesi pakylėtas, įkvėptas, pilnas energijos, kai tu vyriausias ir tau šešeri ir, žinoma, tau, tau vienam, vieninteliam priklauso visas pasaulis, visa saulės nutvieksta didelio kambario erdvė ir tau, tau vienint...


Ak, tėtuk, aš mirštu! Trokštu užmigti, bet nepajėgiu. Mane ima miegas, bet akys nesimerkia. Na, kam man visa tai, kam man buvo reikalinga? Mamuk, išperėk mane antrąkart, kaip sakė vienas mano vaikystės draugas. Ne, niekad daugiau, niekad daugiau gyvenime! Man vieno karto užtenka. Ir tas iš tikrųjų nieko vertas. Ak, siaubas, kaip sumautai jaučiuosi. Niekam ir niekad gyvenime taip nėra buvę kaip man. Ir dar niekas nėra taip savęs nekentęs kaip aš dabar. Nekentęs ir niekinęs. Nesuprantu, kaip man...


Patraukiau į virtuvės sandėliuką išgerti poros taurių vyno –­ geriausi pusryčiai, kai viskas nesiseka. (V. Nabokovas) Baltas dūmas Baltą dūmą išvydę kaimynaispoksojo ilgai,vėliau paaiškėjo, kad Jurgis,malkų pritrūkęs, pradėjo dėt prakuromknygas. Gerai, sakė, šildo Žemaitė, Maironis, Vaižgantas,nuo Binkio kartais žiežirbos eina,nuo Baltušio, būna, net graužia akis, aišku, geriausiai kaitina tai Salemutė... Jurgis sakydavo, kadgera poezija, kaip ir boba,turi būti karšta, nes kitaip ji i...


Rodos, kuo daugiau mąstai ir giliniesi į kokį nors dalyką, tuo jis atrodo paprastesnis. Deja, kai bandai kapstyti dar giliau, supranti, kad taip nėra. Šiuo metu nesunkiai identifikuoju savo vardą ir pavardę (Agnė Vasiliauskaitė), gimimo metus (1992), gimimo vietą (kažkur Vakarų Lietuvoje), gyvenamąją vietą (Vilnius), amžių (20 m.), beveik užuodžiu bliuzo dvasią (matyt, tai lėmė gyvenamoji vieta), tingų charakterį (nežinau, kas tai nulėmė), magiškąjį realizmą („Šimtas metų vienatvės"). Viskas a...


– Ar skaitei Evaldo Janso „Odę rutinai"?– Joooo. Bukovskiui reikėtų slėptis...Iš pokalbių redakcijoje   Prie Paskutiniojo Teismo durų būriavosi neramių žmonių būrys. „Kas dabar bus? Kieno dabar eilė?.." –­ šurmuliavo minia.Durys atsiveria ir išeina Rimvydas. O laimingas, o džiaugiasi, o šypsosi.– Ką sakė?! Ko klausė?! Ką reikėjo sakyti?! Ar egzistuoja Dievas?! – klausinėjo žmonės.O Rimvydas nieko nesakęs šypsodamas žengė ant nusileidusio debesėlio ir pakilo į dangų neatsigręždamas.Koks...